Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 377 Valtuuston 5.10.2020 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 5.10.2020 käsiteltiin §:t 75 - 92.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta kuntalain 96  §:n mukaisesti valtuuston 5.10.2020 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.