Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 388 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.9.2020              
  • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.9.2020                              

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.