Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Sarenius-Salmenkivi Erja, varavaltuutetun tehtävän päättyminen

TUUDno-2020-2339

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutettu Erja Sarenius-Salmenkivi on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron varavaltuutetun tehtävästä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.