Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 386 Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

TUUDno-2017-702

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisiasiain neuvottelukunnan, poliisin neuvottelukunnan ja yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Em. asetuksen 13 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnassa on vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jari Anttalainen.

Ulla Palomäki esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kaarina Pärssinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harri Jussila.

Lea Ahonen esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Erja Sarenius-Salmenkivi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Karkkonen.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 3 esitystä poliisin neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen, ja koska neuvottelukuntaan on valittava 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäset, on toimitettava vaali. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan enemmistövaali siten, että sekä varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan samassa vaalitoimituksessa, ja valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 2 nimeä (varsinaiset jäsenet) ja kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.

Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Satu Heikkilän ja Pekka Heikkisen.  Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.

Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Kaarina Pärssinen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Harri Jussila 33 ääntä

Erja Sarenius-Salmenkivi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Merja Karkkonen 32 ääntä

Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtainen varajäsensä Jari Anttalainen 16 ääntä.

Yksi äänestyslippu oli tyhjä.

Lisäksi Kaarina Pärssinen henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen sai 1 äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi  henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen sai 1 äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi (ei varajäsentä) sai 1 äänen, Kaarina Pärssinen ja Kati Lepojärvi (yhteisenä) varajäsenään Harri Jussila sai 1 äänen.

Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena poliisin neuvottelukuntaan tuli valituksi jäseniksi Kaarina Pärssinen ja Erja Sarenius-Salmenkivi ja Pärssisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Jussila ja Erja Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Karkkonen.

Päätös

Valtuusto päätti

  • valita poliisin neuvottelukuntaan jäseniksi Kaarina Pärssisen ja Erja Sarenius-Salmenkiven ja Pärssisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Jussilan ja Erja Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Karkkosen.

Sami Tamminen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja hänen tilalleen tuli kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, vs. kunnansihteeri, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin neuvottelukunnan jäsen Erja Sarenius-Salmenkivi on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä
  • valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.