Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Muut asiat

Perustelut

- Katsaus talousarvion 2021 valmistelun tilanteeseen.