Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.