Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 389 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Kannanottopyyntö maksuosuuden 2020 muuttamisesta

Maankäyttö
Tuusulan kunnassa syyskuussa 2020 tehdyt yli 5000mkäsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä.

Helsingin hallinto-oikeus
22.9.2020 Päätös asemakaavamuutosta koskevaan valitukseen
Valituksessa on vaadittu, että kuntakehityslautakunnan päätös 12.6.2019 § 85 Höylääjänkuja 1 asemakaavamuutos kumotaan. Hallinto-oikeus on päätöksellään 20/0779/1 hylännyt valituksen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
29.9.2020 Ehkäisevä päihdetyö 2020, raportti rakenteista ja suosituksista 

Oikeusministeriö
1.10.2020 Kuntavaalit 2021, kirje
Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, koronavirustilanteen vaikutus, vaalitietojärjestelmän käyttö jne.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta
22.9.2020 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2020

Pornaisten kunta
28.9.2020 Kunnanvaltuuston päätös § 47 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen 2020–2031 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö
Muutospäätös VN/14481/2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 6.10.2020
HSL, hallitus 6.10.2020

Pöytäkirjoja
HSL tarkastulautakunta 17.9.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 22.9.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 22.9.2020
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 14.9.2020
HUS, hallitus 5.10.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.