Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Henkilöstöjohtaja
henkilöstöpäätös:
§ 39 Pääluottamusmiesten ajankäyttö Super ja Tehy,​ 21.05.2018

Kansliapäällikkö
hankintapäätös:
§ 26 Tuusulan brändin kirkastaminen,​ hankintapäätös,​ 25.05.2018

Pormestari
henkilöstöpäätös:
§ 2 Kansliapäällikön vuosiloman sijaisuudet,​ 01.06.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää,​ ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.