Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Valtuuston 4.6.2018 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 4.6.2018 käsiteltiin §:t 60 -​ 81.

Päätöksen § 63,​ Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma 2018-​2028  yhteydessä hyväksyttiin seuraavat toimenpidealoitteet:

  • korjataan valmisteluaineistoa niiltä osin,​ että Lahelan yhtenäiskoulun rakentamista aikaistetaan siten,​ että,​ kuten valmisteluaineistossa määritellään,​ Lahelan yhtenäiskoulu ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu lähtevät liikkeelle samassa aallossa,​ eli samaan aikaan,​ koska -​ Lahelan koulujen kohdalla ei suunnitelmassa vastata Lahelan tämänhetkisten koulutilojen ongelmiin (mm. Ruotsinkylän suurilta osin suljettu koulu ja Vaunukankaan koulun sisäilmaoireiluihin vastaaminen);​ -​ Kouluhankkeita suunnitellaan näin alusta lähtien yhdessä;​ -​ Kaavoitus alueella on lähdössä liikkeelle,​ joten kaavoitus ei estä hankkeen aikaistamista (vrt. Mikkolan päiväkodin alueella ei kaavaa,​ mutta päiväkoti taas on aikajanalla merkitty valmistuvaksi 2021) -​ Lahelan koululaiset menevät Koulukeskuksen yhtenäiskouluun,​ mutta valmisteluaineiston mukaan Koulukeskuksesta luovutaan Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun valmistuttua,​ joten Lahelan koululaisille ei ole Rykmentinpuiston valmistuttua yläkoulua tarjolla. -​ Lahelan koululaiset ovat valmistelussa jääneet epätasa-​arvoiseen asemaan
  • valtuusto edellyttää,​ että palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelussa selvitetään ja tehdään esitykset Tuusulan tavoitteellisesta sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluverkosta ja,​ että palveluverkkosuunnitelmaa täydennetään tekemällä kokonaisuuteen arvioi kunnan investointiohjelmasta seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta KunL 96  §:n mukaisesti valtuuston 4.6.2018 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia
  • saattaa toimenpidealoitteet tiedoksi ja toimenpiteitä varten kasvatus-​ ja sivistystoimialalle,​ kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle sekä sosiaali-​ ja terveystoimialalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.