Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää,​ ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

  • kasvatus-​ ja sivistyslautakunta    22.5.2018          
  • kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunta   17.5.2018                             
  • kuntakehityslautakunta 30.5.2018 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.