Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Rykmentinpuisto, Hyrylä, ruokala-rakennuksen ostaminen tontteineen Senaatti-kiinteistöltä

TUUDno-2018-811

Valmistelija

  • Hannu Kantola, kiinteistökehityspäällikkö, hannu.kantola@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunta on vuokralla Suomen valtion, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (Jäljempänä Senaatti), ruokalaksi nimetyssä rakennuksessa Rykmentinpuistossa. Tontin pinta-ala on 8486 m² ja tontti on kaavoittamaton. Vireillä olevassa asemakaavaluonnoksessa alue on keskustatoimintojen aluetta merkinnällä C. Alue muodostuu kahdesta eri määräalasta seuraavasti: kiinteistöstä kt 858-402-1-57, jonka määräalan suuruus on 7809 m² ja kiinteistöstä 858-402-1-10, jonka määräalan suuruus on 677 m² eli määräalat yhteensä 8486 m². 

Alueella sijaitsee po. ruokala-rakennus, jonka bruttoala on n. 3097 brm², eikä sitä ole tarkistusmitattu. Tästä rakennuksesta pääosa on rakennettu 1950-luvulla ja laajennusosa 1995. Kunnalle on vuokrattu lähinnä 1. krs:n ruokasali ja keittiö (1598 m²) sekä uudisosan 2. kerros toimistoa ja (asuntoa) (201 m²) ja kolmannen krs:n 41 m², joka on jonkinlaista sosiaalitilaa, eli tilaa yhteensä 1840 h-m², joka sekin on tarkistusmittaamaton. Kunnalle vuokrattujen tilojen lisäksi rakennuksessa on kellari, mikä on lähes täynnä tekniikkaa, pieniä varastoja lukuunottamatta. Lisäksi rakennuksesta löytyy elokuvateatteri / auditorio n. 100 istumapaikkaa, voimistelusali tai kuntoilusali ilman kalusteita ja pelisali tai nyrkkeilysali.

Noin kahden - kolmen vuoden ajaksi, kunnalle jää rasitteeksi myydä lämpöä ja vettä mm. yhdelle maneesirakennukselle, kunnes ne saavat omat liitymänsä. Kaikilla ruokalan kautta sähkön, veden ja lämmön tarvitsijoille on asennettu omat alat alamittarit. Veloitusperuste on sama tariffi millä ruokalaa veloitetaan + 12 % toimittamismaksu.

Tiloista maksettava vuokra on noin 18.500 €/kk + jätehuolto, sähkö, vesi ja tiettyjen varusteiden korjaus tai uusiminen, kuten valaisimet eikä vain lamput. Vuokra on vuodessa 222.000 €/v eli 1.110.000 €/5v., joten uuden keittiön valmistuminen antaa mahdollisuuden korvata nyt ostettavan kiinteistön vanha keittiö uudella keittiöllä ja kunnalle jää tontti.

Ruokalan keittiössä valmistetaan yhdessä vuorossa päivittäin 7000 - 8000 ateriaa, mitkä kunta toimittaa palveluiden tarvitsijoille. Tällä hetkellä kunnassa ei ole korvaavaa paikkaa ottaa näin suurta valmistuskeittiön haastetta vastaan.

Ruokala on kaavaluonnoksessa aiottu osin suojella sr-3 -merkinnällä, mikä kaavoituksesta saadun selvityksen mukaan on lievä suojelumääräys. Ruokala sijaitsee C-alueella, minkä tulisi olla tiivistä liike-,toimisto-, palvelu- ja asuntoaluetta, mutta ei tuotantolaitoksia, mikä puolytaa sitä, että rakennukselle saisi myöhemmin helpommin purkuluvan. Todetaan, että tontille voi kaavoittaa tehokuudella e=1,5 yhteensä 12.729 ke-m² em. tarkoituksia varten. Sen arvo olisi läpihinnalla 250 €/ke-m²  3.182.000 eli 3,2 milj. euroa, kun se maksaisi nyt 1.040.000 €

Kunta rakennuttaa Rykmentinpuistoon yhtenäiskoulun Rykmentin puistotien varteen noin 5-6 vuoden kuluessa. Sinne on mahdollista toteuttaa vastaavan kokoinen tai suurempikin valmistuskeittiö. Viidessä vuodessa kertyy kunnan ulkopuolelle maksettavia vuokrasäästöjä em. 1.110.000 € ja kunnalta on kulunut kiinteistön ostoon 1.040.000 €. Ja kunnalla olisi siis myös tontti. Kts lisää liitteestä Kauppakirjaluonnos.

Lyhyt yhteenveto:

Kunta ostaa ruokalan tontteineen nyt                                      -1.040.000 €   (Kauppahinta)

Kunta säästää kunnan ulkopuolelle maksettavia vuokria       +1.110.000 €   (Sisäinen vuokra menee kuitenkin, mutta se ei poistu kunnalta)

Kunnalle jää ruokalan tontti ja rakennus                                 +2.900.000 €  (Tontin arvo kaavamuutoksen jälkeen ja purkukustannusten                                                                                                                           jälkeen ((3,2 M€) - (0,3M€))  = 2,9M€)

Yhteensä:                                                                                +2.970.000 €   (Tämä toimii siihen asti, kun pitää päättää missä ruoka tehdään)

Tämä laskelma osoittaa sen, että rakennuksen osto tontteineen on uudisrakennuksen valmistumisen (5 v) jälkeen meille edullinen vaihtoehto, mutta se ei ota mitään kantaa siihen, minkä hintainen on koulun normaalin keittiön laajennus ruokalan keittiöksi - eurot)

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 223 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden hankinnoista, joiden arvo ylittää 500.000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kauppakirjaluonnoksen rasitteineen ja kauppahintoineen yksi miljoona neljäkymmentä tuhatta euroa (1.040.000)
  • hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
  • valtuuttaa kuntakehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin Tuusulan kunnan puolesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

kuntakehitysjohtaja, kuntakehitys ja tekniikka, talousjohtaja, maankäyttö