Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Pitkäaikainen rahoitus

TUUDno-2018-599

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ulkoinen korollinen velka 81,2 milj. euroa, koostuu tällä hetkellä 50 milj. euron pitkäaikaisista lainoista, tytäryhtiölainasta 1,2 milj. euroa sekä lyhytaikaisista kuntatodistuksista 30 milj. euroa. Kuntatodistuksia on emittoitu pääsääntöisesti 2 - 8 viikon periodeissa. Lisäksi kunta käyttää irtaimen käyttöomaisuuden / kaluston hankinnoissa rahoitus- ja vuokraleasingia.

Uuden pitkäaikaisen, kiinteäkorkoisen rahoituksen nostamista puoltavat seuraavat seikat:

 • Kunnan rahoitukseen liittyvien riskien hallinta. Kunnan rahoitus- sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteissa on linjattu tavoitteeksi, että
  • kunnan kiinteäkorkoisten tai korkoriskiltä suojattujen luottojen osuus olisi vähintään 50 % lainasalkusta (nyt 61,6 %)
  • kunnan lainasalkun keskimääräinen laina-aika ja lainakannan tavoitejakaumassa vähintään 50 % kokonaislainamäärästä olisi lainoja, jotka erääntyvät maksettaviksi yli viiden vuoden päästä (nyt 49,3 %) ja vähintään 20 % erääntyisi yli seitsemän vuoden päästä (nyt 30,8 %)
  • kunnan tavoiteltu lainasalkun keskimääräinen laina-aika on 3-8 vuotta (nyt noin 4 vuotta)
 • Kunnan rahoitusaseman vahvistaminen ja tuleviin investointeihin varautuminen
 • Pitkien korkojen matalan korkotason hyödyntäminen; korkotason ennakoidaan nousevan ennen pitkää euroalueen talouskasvun vauhdittuessa ja EKP:n korkoelvytyksen supistuessa.

Kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan asettuvan 2018 lopussa noin 100 milj. euroon. Kilpailutettavan 15 milj. euron lainan nostaminen lisäisi pitkäaikaisten, kiinteäkorkoisten tai korkosuojattujen lainan määrän noin 65 %:iin (55 %:iin, jos kesällä 2020 erääntyvä 10 milj. euron lainan lasketaan lyhytaikaisiin lainoihin). Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä. Kunnan maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään lisäksi kilpailutettavan 5 milj. euron pitkäaikainen rahoituslimiitti, jolla korvattaisiin 9/2018 erääntyvä limiittijärjestely.

Esityksen lähtökohtana on, että Tuusulan kunta kilpailuttaa rahalaitoksia koskien

 • 10 - 15 milj. euron pitkäaikaista rahoituslainaa (laina-aika 7 - 15 vuotta)  ja
 • 5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin voimassaoloaika 5 vuotta).

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto linjaa, että

 • Tuusulan kunta kilpailuttaa seuraavat rahoitusjärjestelyt huhti-toukokuun 2018 aikana seuraavasti:
  • 10 - 15 milj. euron pitkäaikainen laina (laina-aika 7 - 15 vuotta), kiinteä tai vaihtuva korko
  • 5 milj. euron pitkäaikaista rahoituslimiittiä (limiitin voimassaoloaika 5 vuotta)
 • tavoitteena on, että kilpailutetut rahoitusjärjestelyt otetaan käyttöön kesä-elokuun 2018 aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunta pyysi tarjoukset viideltä rahalaitokselta 10 tai 15 vuoden rahoituksesta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousehtojen mukaisen tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj.

Viiden miljoonan euron rahoituslimiitistä tarjouksia ei pyydetty, koska rahoituslimiitti erääntyy vastaa syyskuussa 2020.

Nostettavan pitkäaikaisen rahoituksen määrä esitetään rajattavan 10 milj. euroon, koska kunnan korollisen velan määrän ennakoidaan jäävän 2018 lopussa hieman alle budjetoidun 107 milj. euron (uusi 10 milj. euron pitkä/kiinteäkorkoinen laina riittää nostamaan suojausasteen yli 50 %:n). Lisäksi pienemmän lainamäärän nostamista puoltaa se, että kunnan lyhytaikainen varainhankinta on tällä hetkellä huomattavan edullista. Lähtökohtana on, että kunta maksaa nostettavalla pitkäaikaisella rahoituslainalla pois kuntatodistuksia 10 milj. euron edestä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina, pääoma 10 miljoonaa euroa

 • laina-aika 10 vuotta, kertalyhenteinen
 • korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,341 %, sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä
 • valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

---

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Pekka Heikkisen esityksen, että konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen pääomaltaan 15 miljoonaa euroa ja laina-aika 15 vuotta.

Päätös

Konsernijaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina, pääoma 15 miljoonaa euroa

 • laina-aika 15 vuotta, kertalyhenteinen
 • korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,852 %, sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä
 • valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemän lainatarjouksen seuraavasti

Velkakirjalaina,​ pääoma 15 miljoonaa euroa

 • laina-​aika 15 vuotta,​ kertalyhenteinen
 • korko kiinteä. Korkoindikaatio (15.5.2018) 1,​852 %,​ sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä
 • valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa päättämään tarkemmat lainaehdot sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kansliapäällikkö, talousjohtaja/toimenpiteet