Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Muut asiat

Perustelut

CaseM -asianhallintajärjestelmän ongelmat

Kehittämistoiminnan huomioon ottaminen organisaatiouudistuksessa