Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Jusslan alueen laajentaminen sekä Jusslan ja Kelatien tieyhteyksien turvaaminen, asemakaavoituksen käynnistäminen

TUUDno-2018-702

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksen 5.6.2017 §302 mukaisesti järjestettiin maastokäynti Kelatien työpaikka-alueella, lähinnä Upokaskujalla. Maastokäynti järjestettiin 16.5.2018. Paikalle oli kutsuttu kuntakehityslautakunnan ja kunnanhallituksen edustajat. Maastokäyntiin otti osaa kuusi luottamushenkilöä.

Uusia tietoja ei aloitteen käsittelyyn liittyen ole maastokäynnistä huolimatta esittää. Maakuntakaavassa esitetyn tieyhteyden pohjoispuoleinen alue on merkitty virkistysalueeksi. Mätäkiven pohjavesialue rajoittaa mahdollisuuksia kehittää työpaikka-aluetta ehdotetun linjauksen länsipäässä. Aloitteessa esitetyn tieyhteyden eteläpuolelle on jo asemakaavoitettu tai voidaan ilman tätä tieyhteyttä asemakaavoittaa työpaikka-aluetta. Näin ollen ei esitetyn tieyhteyden järjestäminen luo lisämahdollisuuksia toteuttaa työpaikka-alueen laajennusta.  Lisäksi esitetään huomiona, olevat työpaikka-alueet nykyisten toimintojensa myötä eivät edellytä aloitteessa esitetynlaisia parannuksia liikenneyhteyksiin, vaan liikenneverkoa voidaan kehittää liittymiä parantamalla.
Aloitteessa on osoitettu liikenneverkon osalta mahdollinen ratkaisu, joka parantaisi työpaikka-alueiden toimivuutta liikenteellisesti ja uuden tieyhteyden ja työpaikka-alueen laajennuksen toteuttaminen olisikin todennäköisesti ainakin joltakin osin mahdollista, mikäli maakuntakaavalliset rajoitteet poistuvat, mutta tässä tilanteessa asian jatkoselvittäminen on ennenaikaista.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että kunnanhallitus
päättää

  • hyväksyä aloitteen johdosta tehdyn selvityksen ja sen täydennyksen
  • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 124 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä aloitteen johdosta tehdyn selvityksen ja sen täydennyksen.
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 124 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.