Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Irtautuminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä, aloite

TUUDno-2017-1146

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Eetu Niemelä esitti seuraavan Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän aloitteen:

"Esitämme, että Tuusula käynnistää välittömästi toimenpiteeet Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä irtautumiseksi.

Kyseisen kuntayhtymän toiminta, toiminnan kehittämisen suunta ja kustannusten jatkuva paisuminen muodostavat kestämättömän riskin Tuusulan kunnalle. Kuntayhtymän toiminta ei ole ollut luottamusta herättävää ja onkin selvää, että Tuusulan kunnanvaltuustoa on johdettu harhaan asiassa. Kun liittymistä käsiteltiin ensimmäisen kerran, sanottiin, että kuntayhtymän hallintoon tulee muutama virkamies ja kustannukset ovat muutamia satojatuhansia. Nyt hallintoon on kuitenkin tulossa jopa yli 10 työntekijää ja kustannukset ovat kasvaneet 1,8 miljoonaan euroon. Lisäksi kuntayhtymän toiminta tulee lisäämään työtä kunnassa, joten mahdollisesti kuntaankin tarvitaan lisää työvoimaa.

Kuitenkaan ei ole mitään syytä uskoa, että kustannukset jäisivät tälle tasolle. On hyvin suuri mahdollisuus, että kustannukset ja henkilöstön tarve kasvavat huomattavasti vielä tästäkin. Mikä on lopullinen hintalappu, sitä ei kukaan tiedä. Nyt kuntayhtymästä kannattaakin irtautua, kun se on vielä järkevästi ja käytännössä ilman lisäkuluja mahdollista. Koska tuottamisvastuun siirtämisen jälkeen irtautuminen ei ole enää järkevästi mahdollista. Irtautumisella ei tässä vaiheessa olisi lisäksi mitään negatiivisia vaikutuksia kuntalaisten saamiin palveluihin."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta perusti yhdessä Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten kuntien kanssa vapaaehtoisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, mitä koskeva sopimus tuli voimaan 21.6.2017. Valtuusto hyväksyi 13.11.2017 em. kuntien ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien. Valtuusto päätti 4.6.2018 hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla.

Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän aloite, jossa esitetään, että Tuusula käynnistäisi välittömästi toimenpiteet kuntayhtymästä irtautumiseksi, tehtiin samassa valtuuston kokouksessa kuin päätös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle. Ottaen huomioon edellä mainitut valtuuston Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää koskevat päätökset ei ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin ko. aloitteen johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän 13.11. 2017 § 213 tekemään aloitteeseen
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Perussuomalaisten Tuusulan valtuustoryhmän 13.11. 2017 § 213 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.