Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-​oikeus
18.5.2018: Päätös hallintoriita-​asiassa

Uudenmaan elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus
29.5.2018: Päätös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n hakemukseen lajirauhoituksesta poikkeamiseen

Etelä-​Suomen aluehallintovirasto,​ työsuojelun vastuualue
Työsuojelun tarkastuskertomus
21.5.2018: Tekninen toimi

Eteva kuntayhtymä
31.5.2018
-​ Talousarvion 2018 toteutuminen
-​ talousarvio,​ alustava tarjous vuodelle 2019

Mäntsälän kunnanhallitus
28.5.2018: Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkamnen ajalla 1.1. -​ 31.12.2019

Pornaisten valtuusto
28.5.2018: Sosiaali-​ ja terveyspalvelutuotannon siirtäminen ja sitä koskevat periaatteet Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymässä

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskus
30.5.2018: Helsingin kaupungille annettu lausunto ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä maakuntauudistushankkeessa Uudellamaalla

Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä
Yhtymävaltuuston syksyn kokousajat: 6.9.,​ 2.10.,​ 13.11. ja 13.12.2018

Kokouskutsuja
Uudenmaan liitto,​ maakuntahallitus 4.6.2018
Uudenmaan liitto,​ maakuntavaltuusto 12.6.2018
HUS hallitus 4.6.2018
Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä,​ hallitus 29.5.2018
Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymä,​ valtuusto 19.6.2018

Pöytäkirjoja
Eteva kuntayhtymä,​ yhtymäkokous 24.5.2018
HSL hallitus 29.5.2018
Uudenmaan liitto,​ maakuntahallitus 21.5.2018
Hämeenlinnan kaupunki,​ jätelautakunta 17.5.2018

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.