Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Muut asiat

Perustelut

On tiedotettu, että kirjastoauto ei aja iltareittejä 11.-15.2. poikkeuksellisen lumitilanteen takia. Ovatko tiet todella näin huonossa kunnossa?


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.