Kunnanhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Uudenmaan ELY-keskus
Työnantajalähtöisen ehdokashakupalvelun tulokset rohkaisevia

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 22.1.2019
- Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet
- Ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet
- Ikääntyneiden perhehoidon myöntämisperusteet, soveltamisohjeet ja asiakasmaksut
- Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n osakkeiden merkintä

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan Vesa kuntayhtymä, yhtymähallitus
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta 7.2.2019

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 21.1.2019
HUS hallitus 4.2.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntyhtymä, yhtymähalitus 22.1.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.