Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Kansliapäällikkö
muu päätös:
§ 62 Avain Asumisoikeus Oy, lausunto Korkinkuja 8 perusparantamisen korkotukilainahakemuksesta, 18.12.2020

Talousjohtaja
rahoitus- tai maksuliikennepäätös:
§ 79 Kassalainan nostaminen, 11.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat