Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vaalipäivän äänestys ja vaalimainonta

TUUDno-2020-2331

Valmistelija

  • Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi
  • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. 

Vaalilain 9.3 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

Valtuusto on päättänyt, että Tuusulan kunnassa on seuraavat 15 äänestysaluetta:

001 Kirkonkylä
002 Rusutjärvi
003 Paijala
004 Tuomala
005 Ruotsinkylä
006 Jokela
007 Vanhakylä
008 Kellokoski läntinen
009 Hyrylä
010 Vaunukangas
011 Riihikallio I
012 Lepola
013 Riihikallio II
014 Hyökkälä
015 Kellokoski itäinen

Lisäksi valtuusto on määrännyt ne henkilöt, joita väestötietojärjestelmässä ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuulumaan Kirkonkylän äänestysalueeseen.

Ehdotetut äänestyspaikat ovat samat kuin mm. vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista on ilmoitettava oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään viimeistään 29.1.2021 klo 12.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • että kuntavaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

001 Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu
002 Rusutjärvi, Rusutjärven koulu
003 Paijala, Paijalan koulu
004 Tuomala, Tuomalan koulu
005 Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu
006 Jokela, Jokela-talo
007 Vanhakylä, Vanhankylän koulu
008 Kellokoski läntinen, Kellokosken koulu
009 Hyrylä, Mikkolan koulu
010 Vaunukangas, Vaunukankaan koulu
011 Riihikallio I, Riihikallion koulu
012 Lepola, Lepolan koulu
013 Riihikallio II, Riihikallion koulu
014 Hyökkälä, Hyökkälän koulu
015 Kellokoski itäinen, Kellokosken koulu

  • pyytää sivistyksen toimialuetta ja tilapalvelut -palvelualuetta varaamaan äänestyshuoneistot vaalitoimitusta varten 18.4.2021 mahdollisuuksien mukaan koulun ensimmäisestä kerroksesta sellaisesta huonetilasta, johon on erillinen sisääntulo- ja ulosmenokäytävä sekä mahdollisuus odotustilaan sekä tarkistuttamaan, että vaalisermit ja -uurnat ovat ehjät
  • että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 lukien.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jani Peltonen esitti, että purettavan hallintorakennuksen edessä oleva vaalimainosteline siirretään keskeisemmälle paikalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että 

  • selvitetään keskeisempi paikka purettavan hallintorakennuksen edessä olevalle vaalimainostelineelle.

Tiedoksi

sivistys/Grenfors Satu, Vesa Atso, Huttunen Jari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat