Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2021

TUUDno-2020-2802

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2021

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 kuntatason vuositavoitteet 2021 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2021 - 2025. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Toimintatuotot 2021

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuodelle 2021 ovat 24 508 512 euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa suurempi verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Muutos johtuu pääasiassa vuokratuottojen lievästä noususta.

 

Toimintakulut 2021

Toimintakulut vuoden 2021 talousarviossa ovat 24 926 310 euroa, mikä on noin

0,3 milj. euroa vuoden 2020 talousarviota suurempi.

 

Liitteet:

-               teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitykset

-               teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuositavoitteet ja toimenpiteet

               

Lisätiedot: talous- ja kehittämispäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen esitti, että käyttösuunnitelman kohdan "Kunnallistekniikan suunnittelu, tavoitteet v. 2021" viimeiseksi kohdaksi lisätään:

"Selvitetään liikenneturvallisuushankkeissa kunnallisen kameravalvonnan aloittaminen vaarallisilla tieosuuksilla." Salosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä ehdotuksen em. lisäyksellä.

 

Liitteenä päivitetty käyttösuunnitelma.

Tiedoksi

talouden ohjaus, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat