Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

  • halutaan selvitys Osallistuvan budjetoinnin kuluista (mm. tienvarsimainokset ja niiden pystytys sekä viranhaltijoiden työpanos)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat