Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kuntakehityslautakunnan alaisten palveluksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen v. 2021

TUUDno-2020-2803

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN V. 2021

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020 kuntatason vuositavoitteet 2021 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2021 - 2025. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.

Lautakunta päättää vuosittain palveluyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Toimintatuotot 2021

Valtuuston hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2021 on toimintatuottojen osalta 6 310 214 euroa ollen noin 1,2 milj euroa suurempi verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maankäytön sopimuskorvausten noususta (1,5 milj. euroa), sekä vuonna 2020 pidetyistä asuntomessuista joiden pysäköinti- ja pääsymaksutulot olivat n. 0,5 milj. euroa.

 

Toimintakulut 2021

Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 7 906 215 euroa, mikä on noin 1,6 milj. euroa alle vuoden 2020 talousarvion. Toimintakulujen lasku johtuu pääosin vuonna 2020 pidetyistä asuntomessuista, jotka aiheuttivat merkittäviä kustannuksia vuosina 2019 sekä 2020. Lisäksi edellisinä vuosina aiheutui kertakustannuksia maakaasuputken siirrosta Rykmentinpuiston alueella.

 

Liitteet:

-               kuntakehityslautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmaesitys

-               kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan vuositavoitteet ja toimenpiteet

              

Lisätiedot: talous- ja kehityspäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • vahvistaa lautakunnan alaisten palveluyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talousasiantuntija, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus, kuntakehityslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat