Kunnanhallitus, kokous 11.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje
28.12.2020 nro 14: Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2021

Kunnallinen työmarkkinalaitos
Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo

Digi- ja väestövirasto
18.12.2020: Vuoden 2021 Kuntavaalit: äänestypaikkojen ja yhteystietojen ilmoittaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
Päätökset 22.12.2020
- Asumisoikeustalon perusparannuskorkotukilainan hyväksyminen, Avain Asumisoikeus Oy, Jussilantie 1
- Korkotukilainapäätöksen tarkistaminen, lainaa vähennetään, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Neitoperhontie 2

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2020: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset

Korkein hallinto-oikeus
31.12.2020: Ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset hylätty, Savikon yksityinen lentopaikka, Nurmijärvi

Uudenmaan ELY-keskus
4.1.2020: Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Massax Oy:n Massaholmin maa-ainestenotto- ja maankaatopaikkahankkeesta, Vantaa

Järvenpään kaupunki
Järvenpään yleiskaava 2040

HUS valtuusto
17.12.2020
- Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto
17.12.2020
- Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018 - 2022 päivitys
- Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020 - 2025
- Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen
- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Siuntion valtuusto
7.12.2020 Omavelkaisen takauksen antaminen Oy Apotti Ab:lle

Kauniaistan valtuusto
14.12.2020 Omavelkaisen takauksen antaminen Oy Apotti Ab:lle

Taloushallinto
Marraskuun kuukausikatsaus 2020

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
8.12.2020: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021 

Maankäyttö
Yli 5.000 m² käsittävät kaupat, joissa ei ehdoteta etuoston käyttöä

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 7.12.2020
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 15.12.2020
HUS hallitus 14.12.2020, 17.12.2020
HUS valtuusto 17.12.2020
Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020
Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokous 17.12.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 8.12.2020, 22.12.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 17.12.2020
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 4.11.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat