Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Vaalipäivän äänestys ja vaalimainonta, aluevaalit 2022

TUUDno-2021-1692

Valmistelija

  • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi
  • Ilkka Ruuska, vs. kunnanlakimies, ilkka.ruuska@tuusula.fi

Perustelut

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin).

Vaalilain 9.3 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.

Valtuusto on päättänyt, että Tuusulan kunnassa on seuraavat 15 äänestysaluetta:

001 Kirkonkylä
002 Rusutjärvi
003 Paijala
004 Tuomala
005 Ruotsinkylä
006 Jokela
007 Vanhakylä
008 Kellokoski läntinen
009 Hyrylä
010 Vaunukangas
011 Riihikallio I
012 Lepola
013 Riihikallio II
014 Hyökkälä
015 Kellokoski itäinen

Lisäksi valtuusto on määrännyt ne henkilöt, joita väestötietojärjestelmässä ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuulumaan Kirkonkylän äänestysalueeseen.

Ehdotetut äänestyspaikat ovat samat kuin mm. vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista on ilmoitettava oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään 5.11.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • että aluevaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
     

001    Kirkonkylä, Kunnantalo, Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula

002    Rusutjärvi, Rusutjärven koulu, Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi

003    Paijala, Paijalan koulu, Paijalantie 44, 04300 Tuusula

004    Tuomala, Tuomalan koulu, Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula

005    Ruotsinkylä, Ruotsinkylän koulu, Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula

006    Jokela, Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela

007    Vanhakylä, Vanhankylän koulu, Vanhankylän koulutie 109,
          04390 Jäniksenlinna

008    Kellokoski l., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski

009    Hyrylä, Mikkolan koulu, Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula

010    Vaunukangas, Vaunukankaan koulu, Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula

011    Riihikallio I, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

012    Lepola, Lepolan koulu, Visantie 1, 05400 Jokela

013    Riihikallio II, Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

014    Hyökkälä, Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11, 04300 Tuusula

015    Kellokoski i., Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
 

  • pyytää sivistyksen toimialuetta ja tilapalvelut -palvelualuetta varaamaan äänestyshuoneistot vaalitoimitusta varten 23.1.2022 mahdollisuuksien mukaan koulun ensimmäisestä kerroksesta sellaisesta huonetilasta, johon on erillinen sisääntulo- ja ulosmenokäytävä sekä mahdollisuus odotustilaan sekä tarkistuttamaan, että vaalisermit ja -uurnat ovat ehjät
  • että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022 lukien.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistyksen toimialue, tilapalvelut, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.