Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Tuusulantie, asemakaavamuutos nro 3652, kaavoituksen työohjelmaan

TUUDno-2021-2176

Valmistelija

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kaavamuutoksella Tuusulantien osuus välillä Mahlamäentie-Suotie muutetaan maantiestä kaduksi. Muutos tehdään Kirkonkylän kampuksen nykyisen asemakaavan (3560) mukaiselle LT-alueelle. Suunnittelualueella olevan tieosuuden pituus on vajaat 500 metriä. Kaavamuutoksella ei kosketa korttelijärjestelyihin.

Tavoitteena on parantaa Tuusulantien liikennejärjestelyjä uuden Kirkonkylän koulukampuksen kohdalla. Kirkonkylän uuden koulukampuksen tontin ajoliittymien sijainnit muutetaan tontin rakentamisen aikana asemakaavan mukaisiksi. Kaavamuutoksella, jossa maantiealue muutetaan kaduksi, edistetään merkittävästi Kirkonkylän koulukampuksen infra- ja muita piha-alueen suunnittelu- ja rakentamisaikatauluja. ELY:n kanssa on tehty suunnittelusopimus, jossa on sovittu tavoitteesta muuttaa koko Tuusulantie kunnan katualueeksi myöhemmissä alueen kaavoitushankkeissa.

Kirkonkylän kampuksen nopean aikataulun takia tässä vaiheessa muutetaan vain nykyisen kaavan mukainen osuus tiealueesta kunnan katualueeksi, jotta kaavamuutos saadaan mahdollisimman pian lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutos laaditaan vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • lisätä hankkeen kaavoituksen työohjelmaan vähäisenä kaavamuutoksena
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tiedoksi

kaavoitus, Anne Olkkola

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.