Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Muut asiat

Perustelut

Valtuustoseminaarit


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.