Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 Itsenäisyyspäivän 6.12.2021 tilaisuudet, edustajien valinta

TUUDno-2021-2206

Valmistelija

  • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kunta ja seurakunta järjestävät Tuusulassa itsenäisyyspäivän tilaisuuksina 6.12.2021 kunnianosoitukset sankariristillä Kellokosken hautausmaalla, sankarivainajien muistomerkillä Kirkkopuistossa sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden ja Terijoen kirkkopuistoon haudattujen sankarivainajien muistomerkeillä Paijalan hautausmaalla. Seppeleenlasku on Kellokoskella klo 10.30 ja Etelä-Tuusulassa klo 10.00 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen.

Itsenäisyyspäivän päiväjuhlaa vietetään 6.12.2021 Jokelan koulukeskuksessa, Jyväkuja 13. Juhlakahvit on klo 12, minkä jälkeen ohjelma alkaa klo 12.30.

Etelä-Tuusulassa seppeleenlaskijoina ovat yleensä toimineet valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, vuodesta 2017 lähtien kansliapäällikkö.

Liitteenä on yhteenveto itsenäisyyspäivän tilaisuuksien puhujista ja seppeleenlaskijoista v. 2010 lähtien.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä seppeleenlaskijat Etelä-Tuusulassa ja Kellokoskella
  • puhujan Kirkkopuistoon
  • päiväjuhlan tervehdyssanojen esittäjän
  • päiväjuhlan juhlapuhujan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • nimetä seppeleenlaskijoiksi Etelä-Tuusulassa Kalle Ikkelä, Arto Lindbergin ja Virpi Lehmusvaaran ja Kellokoskella Antti Seppälän, Kyösti Lehtosen, Jari Immosen ja Mira Lehtisen
  • puhujaksi Kirkkopuistoon Tuija Reinikaisen
  • päiväjuhlan tervehdyssanojen esittäjäksi Arto Lindbergin
  • päiväjuhlan juhlapuhujaksi Kalle Ikkelän.

Tiedoksi

valitut, seurakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.