Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan liitteiden mukaiset ilmoitusluontoiset asiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.