Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 386 HSYKin lisäjäsenen nimeäminen

TUUDno-2021-2202

Valmistelija

  • Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Helsingin seudun yhteistyökokous on vuonna 2005 laadittuun yhteistysopimukseen perustuva neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Yhteistyöhön osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä KUUMA-kunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo). Helsingin seudun neljäntoista kunnan yhteistyökokous (HSYK) hyväksyi kokouksessaan 11.5.2021 Porvoon ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion kunnan yhteistyökokouksen kumppanuusjäseniksi.Kumppanuuskunnat osallistuvat HSYK:in toimintaan (kokouksiin) kuten sopimuskunnat, mutta eivät osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, sopimuksessa mainittuun MAL-suunnitelman laadintaan, eivätkä valtion kanssa laadittavaan MAL-sopimukseen (poikkeuksena liikenteen osalta Siuntion kunta, joka on HSL:n jäsenkunta). Asianomaiset kunnat eivät myöskään tule jäseniksi valtioneuvoston hallituskaudeksi 2019–2023 asettamaan metropolipolitiikan yhteistyöryhmään.

Sopimus- ja kumppanuuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Yhteistyökokousten valmistelua johtaa sopimus- ja kumppanuuskuntien kunnan- ja kaupunginjohtajista muodostuva valmistelukunta.

Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimus- ja kumppanuuskuntien kunnanvaltuustojen ja –hallitusten I. puheenjohtajat, yhteensä 34 luottamushenkilöä. Yhteistyökokouksen jäsenille ei nimetä varajäseniä. Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokaudeksi lisäksi 4–6 lisäjäsentä. Näistä 2–4 jäsentä edustaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja kaksi (2) jäsentä KUUMA-seutua.

KUUMA-seudun lisäjäsenten nimeämisestä on käyty piirineuvottelut siten, että toimen KUUMA-seudun edustaja tulisi Tuusulasta ja olisi perussuomalaisista Ari Koponen. KUUMA-seutu liikelaitoksen johtaja on pyytänyt, että Tuusula käsittelee osaltaan nimemisen luottamuselimissään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä valtuustokaudeksi Helsingin seudun yhteistyökokouksen jäseneksi Ari Koposen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.