Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7/2020

TUUDno-2020-717

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2020 ja vertailun vuoteen 2019. Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa ennusteen mukaisena. Tulojen toteuma oli 36,3 % (v2019: 54,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 56,1 % (v2019: 59,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 59,8 % (v2019: 60,3 %).

Koronaviruksen vaikutus näkyi mm. uimahallin ja museoiden maksutuottojen sekä palvelujen ostojen vähenemisenä. Ennusteessa on huomioitu tulojen (195 te) ja menojen (180 te) väheneminen kevään osalta sekä varhe-maksuihin varatun määrärahan poistaminen (20 te).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2020 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.