Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Anna Yltävä ja Margit Väkiparta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Aki Aaltonen ja Margit Väkiparta.

 

___________

 

Kokouksen infot:

- Urheilukeskuksen työohjelma ja vapaa-aikapalveluiden ajankohtaiset, vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

- Halosenniemen ja Jokelan tiilitehtaan korjaustarpeet, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.