Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

Talousjohtajan päätös: 

18.06.2020 § 42 Vuokran ja asiakasmäärään perustuvan laskutuksen huojennus, Tuusulan uimahallin kahvio ja kuntosali, Kari Leppiaho Oy

 

Sivistysjohtajan päätös:

22.06.2020 § 40 BMX racing -radan toteutussuunnitelman hankinta, Katariina Laakkonen Consulting Oy:ltä kokonaishintaan 25 670€ (alv. 0%)

 

Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset: 

16.06.2020 § 13 Urheilu- ja liikuntatyötä järjestävien yhdistyksien toiminta-avustus 2020/Korjaus, Liikuntaseura Syke ry. on päätöksenteon jälkeen havainnut taulukossa virheelliset lukumäärät koskien yhdistyksen järjestämiä, alle 20-vuotiaiden leirien ja tapahtumien määrää ja niiden osallistujamääriä. Tarkistuslaskennan perusteella Liikuntaseura Syke ry:n kokonaispistemäärä laski 7 pistettä, jonka seurauksena sen avustussumma pieneni ja samalla laskutoimitus nosti muiden avustusta saaneiden urheiluseurojen avustussummaa.

09.07.2020 § 14 Tuusulan uimahallin tilojen, tenniskeskuksen peilisalin ja Keudan liikuntasalin harjoitusvuorot kaudelle 2020-2021

11.08.2020 § 15 Liikunnanohjaajan määräaikaiseen tehtävään valinta ajalle 31.8.2020-6.7.2021, uimahallipalvelut, liikunnan ammattitutkinnon suorittanut Harri Okkonen

11.08.2020 § 16 Liikunnanohjaajan tehtävään valinta 14.9.2020 alkaen toistaiseksi, uimahalli- ja terveysliikuntapalvelut, liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut Carita Harju

 

Kirjastotoimenjohtajan päätökset:

22.06.2020 § 5 Kirjastoauton aikataulu ja reitti 2020-2021

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.