Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Ahlgren ja Gazale Giray-Öngörür.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Ahlgren ja Jania Kleimola.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.