Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Muut asiat

Perustelut

  • Lokakuun kokouspäivän mahdollinen siirto, palataan tähän syyskuun kokouksessa
     
  • Kokousten alkamisajan muutokset 17->17.30, palataan tähän syyskuun kokouksessa

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.