Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Ennen varsinaista kokousta ja kokouksen alussa:


klo 16.30-17 Ohjeistusta sähköisiin kokousjärjestelmiin (Teams, Casem) sekä luottamussähköpostin käyttöönottoon, lautakunnan sihteeri Satu Grenfors

klo 17.30-18 Hallintojohtaja Harri Lipastin perehdysinfo kokouskäytännöt, luottamushenkilön tehtävät, vastuut ja velvollisuudet

klo 18- Sivistyksen palvelualueiden esittelyt, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva

 

Kokouksen info:

Pääkirjaston ja Halosenniemen saunan kuntokartoitus, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.