Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 26.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

1. Kansliapäällikön päätös

17.08.2021 § 32 Sivistysjohtajan viransijaisen nimeäminen, kehittämispäällikkö Tiina Simons 

 
2. Talousjohtajan päätös

17.06.2021 § 41 Vuokran ja asiakasmäärään perustuvan laskutuksen huojennus,​ Tuusulan uimahallin kahvio ja kuntosali,​ Kari Leppiaho Oy

 

3. Tilapalvelupäällikön päätös

18.08.2021 § 24 Hyrylän urheilukeskuksen BMX-Radan rakennusurakan hankinta, Recset Oy:n 683 000,00 € (alv 0%)


4. Sivistysjohtajan päätökset

18.06.2021 § 45 Projektikoordinaattorin valinta,​ Museopalvelut, FM Inka Tuominen

18.06.2021 § 46 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,​ Anne Kaski-​Klövelle ei päätetä myöntää matalan kynnyksen toiminnan avustusta lasten virkistystoiminnan järjestämiseen.

18.06.2021 § 47 Matalan kynnyksen toiminnan avustus,​ Jyrki Koskinen, 600 euroa konsertin järjestämiseen Tuusula-​päivänä 22.7.2021.

18.06.2021 § 48 Matka-​ ja edustusavustus,​ Teatteri Sisar ry, 600 euroa Teatteri Sisar ry:lle Jyväskylän harrastajateatterikesän esiintymismatkan majoituskuluihin.

11.06.2021 § 43 Museomestari valinta,​ Kulttuuripalvelut, artesaani Jarkko Reiju 27.7.2021 alkaen


5. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset

21.06.2021 § 5 Pusatec -​järjestelmän laajennuksen hankinta Tuusulan uimahallille, yhteishintaan 12 400 € (alv 0%) sekä nettimyynti (Osteri) 120€/kk (alv 0%),​ lisätään olemassa olevaan ylläpitosopimukseen.

08.07.2021 § 8 Nuoriso-​ohjaajan valinta 2.8.2021 alkaen toistaiseksi,​ Hyrylän alueen nuorisotyö, yhteisöpedagogi Eeva-​Liisa Leinonen 2.8.2021 lukien

08.07.2021 § 7 Nuoriso-​ohjaajan valinta 2.8.2021 alkaen toistaiseksi,​ Jokelan nuorisotila Monari, nuoriso ja vapaa-​ajanohjaaja Claudia Sulosaari 2.8.2021 lukien

08.07.2021 § 6 Nuoriso-​ohjaajan valinta 2.8.2021 alkaen toistaiseksi,​ Kellokosken nuorisotila Nuorkka, nuoriso- ja vapaa-​ajanohjaaja Paul Peurala 2.8.2021 lukien


6. Kirjastotoimenjohtajan päätös

21.07.2021 § 5 Kirjastoauton aikataulu ja reitti 2021-​2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja vs., tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.