Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7/2018

TUUDno-2018-405

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.6.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 59,5 % (v2017: 59,9 %).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.