Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Ahlgren ja Jukka Klint.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Taina Ketvel ja Aki Aaltonen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.