Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Muut asiat

Perustelut

 

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikalautakunnan palaute Tuusulan Taiteiden yöstä 10.8.2018

- positiivinen tapahtuma, leppoisa meininki, monipuolinen ohjelma
- runsaasti ihmisiä liikkeellä, museoihin sai osittain jonottaa sisälle
- liikenneyhteyksistä Rantatielle ei ollut tarpeeksi tietoa
- pienten lasten kanssa liikkuville toivottiin helposti tavoitettavaa ohjelmaa
- Rantatie osin ruuhkautunut, ajoittain pimeässä liikkuvat pyöräilijät ja kävelijät saattavat aiheuttaa vaaratilanteita

 

Tuusulan valtuuston 375-vuotisjuhlakokous 25.8.

Tuusulan kunta täyttää tänä vuonna 375 vuotta. Valtuusto kokoontuu merkkipäivän kunniaksi juhlakokoukseen lauantaina 25.8. kello 16 Gustavelundin auditorioon.Kokouksessa käsitellään Pekka Halosen taiteen hankintarahaston kartuttamista koskeva asia.

 

 

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.