Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

 

1. Aune Laaksosen taidekokoelman tilannekatsaus

 

2. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätökset

30.5.2018 § 6 Alueellinen nuorisotyö, nuoriso-ohjaajan äitiyslomasijaisen valinta ajalle 30.5. - 20.10.2018, sosionomi AMK Matti Kemppainen

15.6.2018 § 7 Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut, liikuntapaikanhoitaja 19.6.2018 alkaen toistaiseksi, Sakari Lotsari

5.7.2018 § 8 Vapaa-aikapalvelut, hinattavan katelevittimen hankinta, NH-Koneet Oy:ltä hintaan 15 000€ (alv 0%)

5.7.2018 § 9 Vapaa-aikapalvelut, nurmikenttien veitsi-ilmastimen hankinta, NH-Koneet Oy:ltä hintaan 11 900€ (0 %)

 

3. Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätökset

14.5.2018 § 2 Kirjastovirkailija 4.6.2018 alkaen toistaiseksi, Taru Harju

25.6.2018 § 3 Aleksis Kiven kuolinmökin opasteviitat

 

4. Kirjastotoimenjohtajan päätös

27.7.2018 § 6 Kirjaston poikkeavat aukioloajat 9.-10.8.2018

 

5. Kulttuurituottajan päätös

26.7.2018 § 2 Kunnantalon Aulagallerian näyttelyt syksy 2018

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.