Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arviointi

TUUDno-2019-1176

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi

Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu. 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.


Asukkaat

 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden vastauksia saatiin 190.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
 • Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä, tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä


3. Sektori ja yrittäjät

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä saatiin 22 vastausta.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa


Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5. Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.


Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73
   

Yhteenveto vastauksista

Luottamushenkilöt

 • Vastaukset hajoavat
 • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
 • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
 • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin. 
   

Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät

 • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää.
 • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
 • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä.
   

Henkilöstö

 • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
 • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
 • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla.
 • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arviointi

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot).

Johtamisjärjestelmän uudistuksen ja lautakunnan työskentelyn arvioinnin tuloksia esitellään kokouksessa. Lautakunta käy läpi kokouksessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedokseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn arvioinnin 
 • laatia kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan työskentelyn kehittämissuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta työskenteli arviointituloksien parissa ja laati seuraavan kehittämissuunnitelman:

 • valmisteluun tulevista asioista tuodaan lautakunnalle ennakkotietoa sekä aikataulutus, laaditaan vuosikello
 • viranhaltijoiden toivotaan tiedottavan sosiaalisessa mediassa lautakunnan alaisista asioista myös enemmän viihteen keinoin…Pekka Halonen takaisin Facebookkiin

 • kaivataan enemmän tulevaisuuden pohdintaa yhdessä

 • kokoukset toivotaan pidettävän eripuolilla kuntaa

 • nuoriin keskittymistä toivotaan loppukaudelle

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.