Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7/2019

TUUDno-2019-606

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2019 ja vertailun vuoteen 2018.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen käyttöaste (60,1 %) oli korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna (v.2018: 57,4 %). Toimintakatteen toteuma oli 62,3 % (v.2018: 59,0 %).

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2019 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.