Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Muut asiat

Perustelut

Kirjastotoimenjohtajan päätökset:

14.06.2019 § 2 Jokelan kirjaston irtaimen omaisuuden poisto

14.06.2019 § 3 Kirjastoauton uusi reitti ja aikataulu 5.8.2019 lähtien

 

Kulttuuri- ja museotoimenjohtajan päätökset:

23.05.2019 § 5 Vastaavan informaatikon tehtävään valinta 17.6.2019 alkaen,​ kirjastopalvelut, FM Erika Miettinen

27.05.2019 § 6 Irtisanoutuminen kirjastonhoitajan tehtävästä 1.7.2019 alkaen, Suvi Kauranen

24.06.2019 § 7 Toimistosihteerin tehtävään valinta 19.8.2019 alkaen,​ kirjastopalvelut, merkonomi Sanna Hokkanen

22.07.2019 § 8 Kirjastovirkailija-​kuljettajan tehtävään valinta 1.10.2019 alkaen toistaiseksi, tradenomi (kirjasto-​ ja tietopalveluala) Niina Myllys

22.07.2019 § 9 Kirjastonhoitajan tehtävään valinta 12.8.2019 alkaen toistaiseksi, YTM Pyry Varjonen


Sivistysjohtajan päätökset:

06.06.2019 § 30 Jokelan kirjaston ja Jokela-​salin kalusteiden hankinta, Modeo Oy:ltä hintaan 1. osakokonaisuus: 30 245,​00 €, 2. osakokonaisuus: 23 500,​00 €

07.06.2019 § 32 Museovirkailijan tehtävään valinta 17.6.2019 alkaen,​ museopalvelut, master of arts Emmi Kaartinen

25.06.2019 § 45 Irtisanoutuminen museoassistentin tehtävästä 17.6.2019 alkaen, Emmi Kaartinen 

 

Keskusteluasiat:

-Tuusulan teiden kyltitys, Hyrylä, Kellokoski, Jokela

- Hyrylän tori elää, kiitokset tekijöille

- Häklin uimarannan parkkipaikat

 

Info:

- Avustusten ja jakoperusteiden päivittäminen, luonnos 22.8.2019, vapaa-aikapalveluiden päällikkö

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.