Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

TUUDno-2018-253

Perustelut

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätös

5.3.2018 § 16 Koskenranta Jaana, virkamatkamääräys Pekka Halosen seuran järjestämälle koulutusmatkalle 7.-10.3.2018 Italian Napoliin

 

Kirjastotoimenjohtajan päätökset:

13.2.2018 § 3 Kirjastojen poikkeavat aukioloajat keväällä 2018

28.2.2018 § 4 Kirjasto / Irtaimen omaisuuden poisto

 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Tuusulassa elokuussa 2019

Kunnanhallituksen päätös 20.11.2017 kunnan osallistumisesta kotiseutupäivien järjestämiseen lähetetty tiedoksi lautakunnan jäsenille sähköisesti kokouskutsun/esityslistan liitteenä.

 

 

 

Ehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.