Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut asiat

Perustelut

- Yhteiskokous 15.6. kasvatus- ja sivistyslautakunnan kanssa, aihe: Hyte-kertomus

- Korona-rajoitusten purkua nuorten harrastustoiminnassa toivotaan toteutuvaksi 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.