Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Ennen varsinaisia kokousasioita, projektikoordinaattori Maria Kuusela esitteli Kulttuurimatkailureitistöä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.