Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 20.1.2022

§ 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

1. Vapaa-aikapalveluiden päällikön päätös

11.01.2022 § 1 Lasten ja nuorten kerho- ja leiritoiminnan sekä nuorten työelämäkouluttamisen, työllistämisen ja nuorten yrittäjyyttä tukevien palvelujen toteuttamisen hankinta ajalle 1.1. - 31.12.2022, optio 1.1.- 31.12.2023, Tuusulan 4H-kerholta hintaan 14 800€/vuosi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksessä käsiteltyä asiaa käsiteltäväksi.