Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 20.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sanna Tuhkunen ja Pirjo Lehtonen.