Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jukka Klint ja Pirjo Lehtonen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaarle Ranta ja Taru Räsänen.